OÜ KG-Büroo

  • OÜ KG-Büroo (registrikood 11201865) on aastast 2005 tegutsev ettevõte, mis pakub oma klientidele maamõõtmise ja maaplaneerimisalaseid teenuseid üle kogu Eesti.
  • Meie kontor asub Tartus, Tähe 105-3.

Ettevõtte põhitegevusaladeks on:65426f5a0b718b4988f31db8e63861931


Maamõõtmine (katastriüksuse moodustamine)
Teostame maamõõdutöid-katastriüksuste mõõdistamised maa erastamise, munitsipaliseerimise ja riigiomandisse jätmise eesmärgil, kinnistute jagamised ja liitmised.

Geodeetilised tööd
Geodeetiliste alusplaanide koostamine detailplaneeringutele, ehitusprojektidele, ehituslubade taotlemiseks jne, geodeetilised tööd ehitusplatsil (näiteks hoone telgede mahamärkimine).

Detailplaneeringute koostamine
Detailplaneeringute koostamine maa-ala kruntimiseks, ehitusõiguse määramiseks, tehnovõrkude asukoha määramiseks, maa sihtotstarbe määramiseks ja muutmiseks jne.


Korraldame ja teostame kõik tööd koos sinna kuuluva asjaajamise ja kooskõlastamisega.


Aadress: Tähe 105-3 Tartu 50107 (vaata kaardil)
tel. 7384370
mob. 56208426
e-mail: info@kgbyroo.ee

Antti Kiisler
antti@kgbyroo.ee