OÜ KG-Büroo

  • OÜ KG-Büroo (registrikood 11201865) on aastast 2005 tegutsev ettevõte, mis pakub oma klientidele maamõõtmise ja maaplaneerimisalaseid teenuseid üle kogu Eesti.
  • Meie kontor asub Tartus, Tähe 105-3.

Ettevõtte põhitegevusaladeks on:65426f5a0b718b4988f31db8e63861931


Maamõõtmine (katastriüksuse moodustamine)
Teostame maamõõdutöid-katastriüksuste mõõdistamised maa erastamise, munitsipaliseerimise ja riigiomandisse jätmise eesmärgil, kinnistute jagamised ja liitmised (Antti Kiisleri maakorraldustööde tegevuslitsents 628 MA-k).

Geodeetilised tööd
Geodeetiliste alusplaanide koostamine detailplaneeringutele, ehitusprojektidele, ehituslubade taotlemiseks jne, geodeetilised tööd ehitusplatsil (näiteks hoone telgede mahamärkimine).

Detailplaneeringute koostamine
Detailplaneeringute koostamine maa-ala kruntimiseks, ehitusõiguse määramiseks, tehnovõrkude asukoha määramiseks, maa sihtotstarbe määramiseks ja muutmiseks jne.


Korraldame ja teostame kõik tööd koos sinna kuuluva asjaajamise ja kooskõlastamisega.


Aadress: Tähe 105-3 Tartu 50107 (vaata kaardil)
tel. 7384370
mob. 56208426
e-mail: info@kgbyroo.ee

Antti Kiisler
antti@kgbyroo.ee